Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze webwinkel (Firstelementsstore.com).

Door deze webwinkel te bezoeken en/of de op of via deze webwinkel aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze webwinkel en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Firstelementsstore website

De informatie/producten op deze webwinkel zijn bedoeld voor de verkoop van onze producten. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Firstelementsstore.com/Alcochem Hygiene BV neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze webwinkel incl. de extra informatie. Firstelementsstore.com/Alcochem Hygiene BV kan niet garanderen dat de webwinkel foutloos of ononderbroken zal functioneren (providers en netwerk storingen kunnen dit al veroorzaken.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Firstelementsstore.com/Alcochem Hygiene BV links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Firstelementsstore.com/Alcochem Hygiene BV worden aanbevolen. Firstelementsstore.com/Alcochem Hygiene BV aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze websites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Firstelementsstore.com/Alcochem Hygiene BV niet nader beoordeeld op juistheid en volledigheid. Er kan een verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden gedaan worden neem hiervoor contact op met Firstelementsstore.com/Alcochem Hygiene BV

Informatie gebruiken

Firstelementsstore.com/Alcochem Hygiene BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze webwinkel aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze webwinkel over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Firstelementsstore.com/Alcochem Hygiene BV of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze webwinkel wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Firstelementsstore.com/Alcochem Hygiene BV behoudt zich het recht voor de op of via deze webwinkel aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze webwinkel aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij je deze zo snel mogelijk aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) te melden. Zo kan Firstelementsstore.com/Alcochem Hygiene BV vervolgens maatregelen treffen. Dit heet responsible disclosure.

De waardering van firstelementsstore.com bij WebwinkelKeur Reviews is 9.3/10 gebaseerd op 36 reviews.
Welkom bij Firstelementsstore.com! Heb je vragen? We staan klaar om te helpen!
Welkom bij Firstelementsstore.com! Heb je vragen? We staan klaar om te helpen!